Wyniki aukcji energii słonecznej i wiatrowej

Polski Urząd Regulacji Energetyki (URE) ogłosił ostateczne wyniki aukcji energii słonecznej i wiatrowej dla projektów powyżej 1 MW oraz kolejnego przetargu na odnawialne źródła energii o wielkości do 1 MW . Przetargi odbyły się odpowiednio 8 i 11 czerwca.

W pierwszej z dwóch aukcji energia słoneczna odpowiadała za około 1,2 GW przydzielonej mocy. Łącznie zakontraktowano około 24,7 TWh energii, co stanowi zaledwie 68% z 38,7 TWh, które URE oczekiwał przydzielić . Około 300 MW mocy przeznaczono na projekty energetyki wiatrowej.

W drugim przetargu cała zakontraktowana moc – około 1 GW – trafiła do projektów fotowoltaicznych. URE ujawnił, że wszystkie 1264 złożone oferty dotyczyły instalacji fotowoltaicznych, a 11,9 TWh zakontraktowano w 1016 projektach, chociaż planował przydzielić 14,7 TWh.

– Odnawialne źródła energii stały się na tyle rynkową technologią wytwarzania, że wygrana w aukcji zmieniła swój charakter. Ceny aukcyjne nie są już tak atrakcyjne dla przedsiębiorców w porównaniu z aktualnymi cenami rynkowymi energii. Obecnie aukcyjny mechanizm wsparcia to bardziej forma długoterminowego zabezpieczenia kontraktu, czyli istotny czynnik pozyskania kapitału dłużnego dla projektów instalacji OZE. Wytwórcy dostrzegają tę zmianę i modyfikują swoje strategie biznesowe w zgłaszanych ofertach – ocenia wyniki tegorocznych aukcji Prezes URE Rafał Gawin.

– Fotowoltaika wypiera projekty lądowych farm wiatrowych. Sytuacja ta jest w sposób oczywisty powodowana barierami prawnymi rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie[…] – dodaje