Najwięcej prosumentów w Polsce stanowią właściciele instalacji fotowoltaicznych, a ich liczba wyniosła 602 021.  Łączna moc zainstalowana w instalacjach wyniosła 3 980,0 MW. W tym samym miesiącu wyprodukowali i wprowadzili do sieci 433 020,6 MWh energii, natomiast od początku 2021 roku łącznie 1 220 725,6 MWh.

Duży wpływ na wzrost popularności mikroinstalacji mają programy rządowe jak Mój Prąd oraz Czyste Powietrze, które zapewniają dofinansowanie do inwestycji w niezależne źródła energii dla gospodarstw domowych oraz wymianę starych kotłów na nowoczesne technologie grzewcze.

W samym czerwcu przybyło łącznie  35 296 prosumentów, a moc zainstalowana nowych instalacji wyniosła 539,55 MW.