FOTOWOLTAIKA DLA ROLNIKA

fotowoltaika

Właściwe nasłonecznienie odgrywa ważną rolę w życiu każdego rolnika, zajmującego się hodowlą trzody chlewnej i drobiu, bądź przetwórstwem rolno-spożywczym. Tym bardziej teraz, w czasach postępującej automatyzacji procesów rolniczych, które wiążą się z coraz większym zużyciem energii elektrycznej. Wyższym rachunkom za prąd, którego ceny podatne są na wahania, zaradzić można poprzez założenie paneli fotowoltaicznych. Średnie roczne wydatki gospodarstwa rolnego na energię wahają się w przedziale od 4200 zł do 18 000 zł, a biorąc pod uwagę trend wzrostowy – ostatnie 15 lat przyniosło podwyżkę na poziomie około 60% – pozostając przy obecnych rozwiązaniach energetycznych, trzeba liczyć się z tym, że koszty będą dalej rosły. Instalacja fotowoltaiczna to rozwiązanie, które pozwala rosnące rachunki nie tylko zatrzymać, ale znacznie obniżyć!

PROGRAM OZE DLA ROLNIKÓW 2022

fotowoltaika

Będą przewidziane nowe środki finansowe na OZE na wsi m.in. z unijnego programu Polityka Spójności na lata 2021-2027 oraz z Funduszu Transformacji Energetyki. Dokładne szczegóły programów są w trakcie ustaleń. Na chwilę obecną rolnicy mają do dyspozycji następujące programy :

 • Agroenergia
 • Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego
 • Zielona energia w gospodarstwie rolnym PROW 2014-2022
 • Energia Dla Wsi

Więcej informacji można przeczytać na stronie Dla Rolnika

AGROENERGIA

agroenergia

Agroenergia to program dofinansowania do fotowoltaiki czy turbin wiatrowych dla rolnictwa. Więcej Agroenergia

ODLICZ FOTOWOLTAIKĘ OD PODATKU

Rolnikom, którzy zakupili instalacje przysługuje ulga, która jest odliczana od podatku rolnego w wysokości 25% kosztów inwestycji. Ulgę tę można rozliczać w okresie do 15 lat.

ZIELONA ENERGIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Celem nowego obszaru wsparcia będą indywidualne inwestycje w instalacje w fotowoltaiczne i systemy magazynowania energii a także w systemy zarządzania wyprodukowaną energią w celu jak najlepszego wykorzystania tej energii oraz inwestycje w pompy ciepła Więcej

ENERGIA DLA WSI

Dofinansowanie dla rolników oraz spółdzielni energetycznych na inwestycje w odnawialne źródla energii

JAK TO DZIAŁA

fotowoltaika

FUNKCJONOWANIE W DZIEŃ
Twoje panele fotowoltaiczne wykorzystują promieniowanie słoneczne do produkcji darmowego i ekologicznego prądu. Pozyskana energia przetwarzana jest przez falownik, trafia do twojej sieci wewnętrznej i wykorzystywana jest przez wszystkie pracujące urządzenia. Kiedy wyprodukujesz za dużo prądu (np. w letnie, słoneczne dni), nadwyżkę magazynujesz w sieci publicznej.
FUNKCIONOWANIE W NOCY
Słońca nie ma, więc Twoje panele „odpoczywają”. Ale, to nie oznacza, że przestaje do Ciebie płynąć darmowa energia! Brakującą pobierasz z sieci energetycznej korzystając z własnych zapasów. Dzięki temu oszczędzasz 24 h na dobę!

GDZIE ROLNIK MOŻE POSTAWIĆ INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ ?

dach

 • Dachy budynków gospodarczych,
 • Dach budynku mieszkalnego
 • Grunty rolne

ZALETY FOTOWOLTAIKI DLA ROLNIKA

fotowoltaika

Panele fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną, z której gospodarstwo może korzystać cały rok. Prąd wytwarzany z promieni słonecznych zużywany jest na bieżące potrzeby, a produkowane nadwyżki “magazynują się” w sieci energetycznej. 80% nadwyżek z fotowoltaiki wróci do rolnika wieczorami i zimą, kiedy dzień jest krótszy i produkcja niższa. Instalacja fotowoltaiczna to także bardzo dobre zabezpieczenie przed wzrostem cen energii elektrycznej. Fotowoltaika to inwestycja, która z każdym rokiem będzie przynosić coraz większe oszczędności, dzięki czemu czas zwrotu z inwestycji będzie się zmniejszał. Zabezpiecz swoje gospodarstwo dzięki fotowoltaice i przestań przepłacać za prąd!
Fotowoltaika dla rolnika to prosta droga do bycia uniezależnienia się od elektrowni. Jest genialną alternatywą, która bardzo się opłaca. Zyskujemy wiele, przy minimalnych kosztach własnych. Jesteście sami sobie elektrownią – to się opłaca.

 • Niezależność energetyczna – produkujesz energię elektryczną na potrzeby własne, uniezależniając się tym samym od cen prądu.
 • Duże oszczędności – mniejsze rachunki za prąd to zysk, który możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa
 • Zabezpieczenie na gorsze czasy – koniunktura nie trwa wiecznie, dzisiaj wysokie rachunki za prąd nie stanowią problemu, lecz za jakiś czas to może się zmienić.
 • Odpowiedzialność za środowisko – produkujesz „zieloną energię”, przez co zmniejszasz negatywny wpływ na środowisko, co jest szczególnie ważne w przypadku gospodarstw, które korzystają z owoców natury
 • Wykorzystujesz niezagospodarowane powierzchnie (dachy, wiaty) – to one pomagają Ci dodatkowo zarabiać
 • Dokonujesz odpisów amortyzacyjnych – koszty inwestycyjne związane z instalacją systemu fotowoltaicznego możesz amortyzować, dokonując odpisów od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym
 • Możesz obniżyć swój podatek rolny i skorzystać z 25% ulgi inwestycyjnej – nawet przez 15 lat.

LEASING NA INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ DLA ROLNIKÓW

Inna forma korzystnego finansowania instalcji fotowoltaicznej w gospodarstwie rolnym to leasing. Do wyboru mamy leasing operacyjny, finansowy i pożyczki leasingowe.

LEASING OPERACYJNY

Polega na tym, że leasingodawca przekazuje korzystającemu środek trwały do użytkowania w zamian za opłaty – raty leasingowe. Przedmiot leasingu, czyli instalacja fotowoltaiczna jest własnością leasingodawcy, który ma prawo do odpisów amortyzacyjnych paneli fotowoltaicznych, zainstalowanych u leasingobiorcy. Taki leasing nie wymaga wysokich nakładów na start, a rata leasingowa występuje jako koszt uzyskania przychodu po stronie kupującego. Dla fotowoltaiki amortyzacja wynosi 10% i musi trwać minimum 4 lata. Przy podpisaniu umowy leasingowej, leasingobiorca wpłaca tzw. opłatę wstępną, wynoszącą ok. 10% do 30% wartości przedmiotu leasingu. Ta forma leasingu jest najbardziej popularna wśród firm, dzięki atrakcyjnym finansowo kosztom leasingu, które wahają się między 110% a 119% na instalację fotowoltaiki oraz możliwości wrzucenia rat leasingu i opłaty wstępnej w koszty uzyskania przychodu.

LEASING FINANSOWY

Procedura wygląda podobnie, jak przy leasingu operacyjnym, z tym że przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy, czyli spłaca go podobnie jak raty kredytu. Leasing finansowy wymaga większego nakładu na początek. Pierwsza rata + VAT od wartości zakupionej instalacji płatny jest przy pierwszej opłacie. Jednak w tym wypadku istnieje możliwość jednorazowego zwrotu podatku VAT w Urzędzie Skarbowym. Instalacja jest ujęta w ewidencji środków trwałych kupującego, czyli amortyzacja jest po stronie leasingobiorcy. Leasingobiorca staje się właścicielem instalacji automatycznie po wpłacie ostatniej raty.

POŻYCZKA LEASINGOWA

To usługa podobna do kredytu, z tą różnicą, że finansowania udziela firma leasingowa a nie bank. Kupujący za zakup instalacji fotowoltaicznej otrzymuje fakturę VAT, co umożliwia mu pozyskanie dotacji i zwrotu części inwestycji. Na start wymagany jest tylko czynsz inicjalny, czyli pierwsza wpłata, tzw. udział własny leasingobiorcy, która jest jednocześnie kosztem podatkowym. Kupujący nie płaci podatku VAT do firmy leasingowej a w przypadku jego zwrotu z Urzędu Skarbowego jest możliwość zastosowania tzw. „raty balonowej”. Oznacza to, że jest to spłata początkowo jedynie odsetek, a spłata kapitału następuje dopiero pod koniec okresu, na jaki została zawarta umowa kredytowa, tzn. w ostatniej racie. Tego typu rozwiązanie znacznie obniża koszt finansowania, a możliwość odpisów amortyzacyjnych leży po stronie pożyczkobiorcy. Wybór pożyczki leasingowej umożliwia skorzystanie rolnikom, nieprowadzącym działalności gospodarczej z dostępnych na rynku dopłat i dotacji.

Ulga inwestycyjna obowiązuje na zakup urządzeń i instalacji, które wytwarzają prąd z odnawialnych źródeł energii.

Ulga inwestycyjna na fotowoltaikę a dotacje rządowe i „Agroenergia”

Jednym z warunków uzyskania ulgi inwestycyjnej na fotowoltaikę dla rolników jest konieczność poniesienia pełnych kosztów zakupu i instalacji paneli PV. W praktyce oznacza to, że rolnik, decydując się na zakup modułów fotowoltaicznych i chcąc skorzystać z ulgi podatkowej, nie będzie mógł jednocześnie być beneficjentem innych programów rządowych. Jeżeli zatem inwestycja w mikroinstalację zostanie w jakimkolwiek stopniu dofinansowana przez środki publiczne, np. pochodzące z dotacji, pożyczek czy kredytów preferencyjnych, rolnik nie będzie mógł ubiegać się o ulgę podatkową na jej rzecz. Ulga inwestycyjna wyklucza zatem jednoczesny udział rolnika w programach „Agroenergia”

Rolnicy mogą składać wnioski o dotacje i pożyczki na inwestycje w odnawialne źródła energii w nowym programie NFOŚiGW pt. "Agroenergia"

Więcej na temat dotacji dla rolnika pt. „Agroenergia” dowiesz się tutaj