ENERGIA DLA WSI

DOFINASOWANIE DLA:

 • Rolnik – osoba fizyczna, osoba prawna, oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, która prowadzi gospodarstwo rolne przez okres minimum 12 miesięcy,
 • Spółdzielni energetycznych lub jej członków będących przedsiębiorcami,
 • Nowo powstałych spółdzielni lub spółdzielni rolniczych, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków.

na inwestycje w odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne

Nabór wniosków od 25 stycznia 2023.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE FOTOWOLTAIKI DLA ROLNIKA

 • Moc instalacji fotowoltaicznej musi być powyżej 50 kW nie więcej niż 1 MW.
 • Magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji

WYMAGANIA DOTYCZĄCE FOTOWOLTAIKI DLA SPÓŁDZIELNI ENERGETYCZNYCH

 • Moc instalacji fotowoltaicznej musi być powyżej 10 kW nie więcej niż 1 MW.
 • Magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji

FORMY DOFINANSOWANIA

 • Na Instalacje fotowoltaiczne – zwrotna pożyczka do 100 % kosztów kwalifikowanych na danego beneficjenta .

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Dokument określający status prawny ubiegającego się o dofinansowanie.
 • Dokumenty finansowe faktury rachunki przychodów i wydatków, podsumowanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów za ostatnie 3 lata przed złożeniem wniosku oraz za okres bieżący.
 • Dokumentacja podstawowego rachunku bankowego – zestawienie obrotów.
 • Obliczenia redukcji CO2.
 • Uproszczony schemat technologiczny projektu.
 • Nakaz płatniczy podatku rolnego, lub Deklaracja na podatek rolny o ile dotyczy wnioskodawcy.
 • Potwierdzenie uzyskania dopłat w ramach prowadzonego gospodarstwa o ile takie były.
 • Udokumentowane źródła finansowania.
 • Studium wykonalności zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW.
 • Model finansowy projektu w edytowalnej formie elektronicznej.
 • Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
 • Udokumentowanie zbytu energii elektrycznej.