DOTACJA DLA ROLNIKÓW NA FOTOWOLTAIKĘ, POMPY CIEPŁA, BIOGAZOWNIE, INNE INWESTYCJE EKOLOGICZNE AGROENERGIA 2022

fotowoltaika

Będąc właścicielem gospodarstwa warto stawiać na rozwiązania, które umożliwiają redukcję kosztów związanych z wykorzystaniem elektryczności na własnej działce. Jednym ze sposobów na obniżenie wydatków może być zastosowanie ekologicznych technologii takich jak fotowoltaika czy pompy ciepła. W ramach programu Agroenergia można uzyskać dofinansowanie na wdrożenie takich oraz innych inwestycji usprawniających codzienną pracę na gospodarstwie rolnym. Przekonaj się na czym polega dotacja oraz kto i w jaki sposób może ją otrzymać.

PROGRAM AGROENERGIA JAKO SPOSÓB NA ROZWÓJ WŁASNEGO GOSPODARSTWA W EKOLOGICZNYM STYLU

Program przeznaczony jest dla tych osób prywatnych i dzierżawców, którym zależy na wdrożeniu ekologicznych inwestycji w gospodarstwie. Agroenergia umożliwia uzyskanie dotacji na montaż różnorodnych instalacji, których działanie opiera się na wykorzystaniu odnawialnych źródeł – paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła i wielu innych. Program ma na celu zachęcenie właścicieli gospodarstw do podjęcia procesu produkcji sprzyjającego środowisku naturalnemu oraz zwiększenia świadomości na temat ekologii w sektorze rolniczym.

FORMY DOTACJI ORAZ SPOSÓB NA ICH OTRZYMANIE - JAKIE WARUNKI MUSISZ SPEŁNIĆ ABY SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU AGROENERGIA ?

dach

W ramach programu można otrzymać dwie formy dofinansowania – pożyczkę na większe przedsięwzięcia oraz dotacje dla rolników na fotowoltaikę, pompy ciepła i inne, które są wypłacane w formie refundacji. Warunkiem skorzystania z Agroenergii jest:

 • Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo.
 • Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.
 • przedsięwzięcie nie może być rozpoczetę przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji;
 • urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem;
 • dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, jak np. z programu Mój Prąd;

NA JAKIE INSTALACJE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU ?

 • dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji;
 • urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem;
 • dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, jak np. z programu Mój Prąd;
 • instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW;
 • instalacje wiatrowe o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW;
 • pompy ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW;
 • instalacje hybrydowe, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ;
 • magazyny energii dostosowane do powyższych instalacji.

BUDŻET DOFINANSOWANIA

Moc instalacji [kW] Nie więcej niż [zł] Procentowy udział w kosztach kwalifikowanych;
10 < kW ≤ 30 15 000 do 20 %
30 < kW ≤ 50 25 000 do 13 %

Dofinansowanie w formie dotacji:

Bonus klimatyczny 10.000 zł otrzyma każdy rolnik ,który zamontuje pompę ciepła w budynku w, którym mieszka.

A więc całe 25.000 zł może otrzymać każdy rolnik, który myśli o tym aby zamontować instalację fotowoltaiczną 10 kW oraz pompę ciepła w technologii powietrze woda.

WAŻNE

W przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Agroenergia.