SYSTEMY AUTOMATYKI BUDYNKOWEJ

firma

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii wymagania użytkowników w zakresie komfortu, bezpieczeństwa, możliwości rozbudowy oraz efektywnego wykorzystania energii stale rosną. Nowoczesny budynek powinien być tak zaprojektowany, aby zmieniające się potrzeby mieszkańców mogły być zaspokajane w sposób szybki, tani i niezakłócający normalnego funkcjonowania. Można to uzyskać tylko dzięki systemowi nowoczesnej automatyki budynkowej. Systemy automatyki budynkowej oferują wiele możliwości zarówno na etapie projektowania, jak i rozbudowy oraz zmian funkcjonowania obiektu. Modularność systemów, protokoły komunikacyjne, gateway’e do różnorodnych podsystemów sieciowych pozwalają na dobór optymalnego rozwiązania do wszystkich funkcji użytkowych budynku, a jego elastyczność umożliwia dowolne zmiany w trakcie realizacji inwestycji i po jej zakończeniu.

Idealne miejsce w nowoczesnym budynku to nie tylko przestrzeń i miła atmosfera. To zbiór wielu niezależnych systemów zainstalowanych w budynku. Sztuką jest połączenie tych wszystkich systemów dla osiągnięcia jak największego komfortu pracy oraz korzyści ekonomicznych wynikających z użytkowania obiektu.

Sprawdzanie stanu wszystkich zabezpieczeń elektrycznych, potwierdzenie stanu położenia łączników czy rejestracja zużycia energii elektrycznej, ciepła i wody to niezwykle istotne elementy nowoczesnego zarządzania budynkiem i redukcja kosztów eksploatacji. Pełna informacja o stanie instalacji technicznych pozwala na podejmowanie świadomych decyzji i szybką reakcję w przypadku awarii lub zagrożeń.

firma

Inteligentne sterowanie funkcjami budynku ma wiele zalet. Jedną z nich jest komfort. Do stworzenia miłej atmosfery, zamiast biegania od wyłącznika do regulatora temperatury, wystarczy naciśnięcie jednego przycisku. Spowoduje to opuszczenie żaluzji, włączenie nastrojowego oświetlenia, ustawienie komfortowej temperatury i załączenie sprzętu audio/video. Takie lub inne ustawienia (zwane scenami) można zaprogramować według indywidualnego życzenia i sterować przy użyciu pilota, palmtopa, telewizora, ekranu dotykowego czy komputera.