Mój Prąd 4.0

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił, że od 15 kwietnia 2022 r. będzie można składać wnioski o dodatkowe środki na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Mój Prąd 4.0

Na dotację i zwrot kosztów z programu Mój Prąd 4.0 będą mogły liczyć także osoby, które zainwestowały w fotowoltaikę po 15 kwietnia 2022r.

Od dnia 15.12.2022 następuje zmiana poziomu dofinansowania.

Nabór do czwartej edycji programu „Mój Prąd” dla osób fizycznych potrwa od 15 kwietnia 2022r. do 31.03.2023r.

Niezbędne informacje

Co obejmuje program:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW bez zakupu dodatkowych elementów takich jak magazynowanie ciepła,magazynowanie energii elektrycznej, systemu zarządzania energią HEMS/EMS – do 50 % kosztów kwalifikowanych nie więcej jak 6 tys zł
 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej, której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej 1 dodatkowy element magazynowania ciepła, magazynowania energii – do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys zł
 • Dofinansowanie do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys zł.
 • Dofinansowane do magazynów ciepła do 50% kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys zł.
 • Dofinansowanie do systemu EMS/HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej jak 3 tys zł.

Dla wnioskodawców, którzy skorzystali już z programu mój prąd w poprzednich naborach, pod warunkiem przejścia rozliczania energii na tzw. net-billing wysokość dofinansowania wyniesie:

 • Dla mikroistalacji PV dla której zakupiony i zamontowany zostanie jeden poniższy dodatkowy element nie więcej niż 3 tys zł.
  • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys zł.
  • do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys zł.
  • do systemu EMS/HMS do 50 % kosztów kwalifikacyjnych nie więcej niż 3 tys zł.
 • Magazynowanie ciepła – (zasobniki c.w.u i bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem stanowiące kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik do c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u ze zintegrowanym zasobnikiem)

  Magazynowanie energii elektrycznej – magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh

 •  

 •  

  •  Koszty kwalifikowane, są to koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej

  • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej do sieci energetycznej

  • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania

  • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie i wnioskiem o płatność

7000 zł dofinansowania na fotowoltaikę!!

16 000 zł dofinansowanie na magazyn energii!!

 

JaK MOŻEMY POMÓC ?

Przygotujemy bezpłatną wycenę twojej fotowoltaiki

Zajmiemy się montażem wysokiej jakości paneli

Pomożemy uporać się z formalnościami

Dla naszych Klientów opracowujemy kompletny wniosek o dotację z programu Mój Prąd

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej.
 • Dowód zapłaty faktury/ oświadczenie o dokonanej wpłacie.
 • Zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano.
 • Pełnomocnictwo – jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie.

 

O tym musisz pamiętać!

 • Dotacja jest refundacją części wydatków na fotowoltaikę.
 • Do wniosku trzeba załączyć niezbędne dokumenty.
 • Dotacja dotyczy nowych instalacji i także dla osób które dostały dofinansowanie i wcześniejszych programów Mój prąd.

 

Napisz do nas, odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy uzyskać dofinansowanie !