Mój Prąd 3.0

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił, że od 1 lipca 2021 r. będzie można składać wnioski o dodatkowe środki na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Mój Prąd 3.0

Na dotację i zwrot kosztów z programu Mój Prąd 3.0 będą mogły liczyć także osoby, które zainwestowały w fotowoltaikę po 31 stycznia 2020r. 

Nabór do trzeciej edycji programu „Mój Prąd” dla osób fizycznych potrwa od 1 lipca 2021r. do 20.12.2021r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Pomoc w uzyskaniu dotacji na fotowoltaikę

Napisz do nas a My wypełnimy za Ciebie wszystkie niezbędne formalności oraz zaprojektujemy Twoją fotowoltaikę!

Niezbędne informacje

  • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW

  •  Koszty kwalifikowane, są to koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej

  • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej do sieci energetycznej

  • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania

  • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie i wnioskiem o płatność

3000 zł dofinansowania na fotowoltaikę!!

Jak możemy pomóc!?

Przygotujemy bezpłatną wycenę twojej fotowoltaiki

Zajmiemy się montażem wysokiej jakości paneli

Pomożemy uporać się z formalnościami

Dla naszych Klientów opracowujemy kompletny wniosek o dotację z programu Mój Prąd

O tym musisz pamiętać!

Wymagane dokumenty - wniosek Mój Prąd 3.0

  • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,

  • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,

  • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,

  • Pełnomocnictwo – jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie.