Mój Prąd 5.0

Jest kontynuacja programu dofinansowań Mój Prąd pod nową nazwą Mój prąd 5.0 Ruszył nabór wniosków dla dofinansowania odnawialnych źródeł energii. . Maksymalna dotacja może wynieść nawet 58 000 zł ! Zwiększony jest też zakres urządzeń odnawialnych źródeł energii .

Niezbędne informacje

Co obejmuje program:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW do        6 000 zł
 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW + urządzenie dodatkowe do 7000 zł , dla samego urządzenia dodatkowego do 3000 zł
 • Magazyny ciepła do 5000 zł
 • Dofinansowanie do magazynu energii o mocy nie mniejszej niż 2 kWh do 16000 zł
 • Kolektory słoneczne do przygotowania c.w.u. do 3500 zł.
 • Dofinansowanie do systemu EMS/HEMS do jako uzupełnienie systemu PV do 3 000 zł.
 • Gruntowe pompy ciepła do 28500 zł
 • Powietrzna pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej do 19400 zł
 • Powietrzna pompa ciepła do 12600 zł
 • Powietrzna ciepła powietrze/powietrze do 4400 zł

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

 • • Osoby rozliczające się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-biling, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania dla fotowoltaiki.
 • • Osoby, które rozliczają się za pomocą systemu opustów i nie skorzystały jeszcze z żadnego wsparcia, pod warunkiem przejścia na rozliczenie net-billing
 • • Osoby, które otrzymały już dotację w programach wcześniejszych Mój Prąd, zakupiły i przyłączyły system od 01.02.2020, przeszły na net-billing, zgłosiły do dofinasowania urządzenie z zakresu urządzeń w wskazanych w Mój Prąd 5.0
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej do sieci energetycznej

 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania

 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie i wnioskiem o płatność

JaK MOŻEMY POMÓC ?

Przygotujemy bezpłatną wycenę twojej fotowoltaiki

Zajmiemy się montażem wysokiej jakości paneli

Pomożemy uporać się z formalnościami

Dla naszych Klientów opracowujemy kompletny wniosek o dotację z programu Mój Prąd

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej.
 • Dowód zapłaty faktury/ oświadczenie o dokonanej wpłacie.
 • Zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano.
 • Pełnomocnictwo – jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie.

 

O tym musisz pamiętać!

 • Dotacja jest refundacją części wydatków na fotowoltaikę.
 • Do wniosku trzeba załączyć niezbędne dokumenty.
 • Dotacja dotyczy nowych instalacji i także dla osób które dostały dofinansowanie i wcześniejszych programów Mój prąd.

 

Napisz do nas, odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy uzyskać dofinansowanie !