TECHNOLOGIA "SMART GRID READY" CZYLI JAK ZAOSZCZĘDZIĆ NA WSPÓŁPRACY INSTALACJI PV Z POMPĄ CIEPŁA

fotowoltaika

Liczba zdecentralizowanych generatorów energii z fotowoltaiki lub energii wiatrowej stale rośnie. Energia odnawialna – o ile nie zostanie natychmiast wykorzystana – wymaga efektywnej integracji z siecią. Prognozy przyszłych trendów dyktują, że systemy energetyczne będą wykorzystywać sieci komunikacyjne do niezależnej kontroli interakcji wytwarzania, magazynowania i zużycia energii. Sieci Smart Grid w najlepszy możliwy sposób wykorzystują infrastrukturę sieci, pomagając w ten sposób pomieścić, przesyłać i dystrybuować duże ilości energii odnawialnej.
Pompy ciepła posiadające znak SG Ready stają się powoli standardem. Oznacza on, że pompa ciepła, a dokładniej – jej regulator, jest w stanie współpracować z „inteligentną siecią energetyczną” (z angielskiego: Smart Grid – w skrócie: SG).
Oczywiście sieci energetyczne nie są inteligentne, ale w rozwiązaniu Smart Grid nakładają pewne wymagania dotyczące pracy pompy ciepła, a także pracy instalacji fotowoltaicznej. Odłączenie instalacji PV od sieci oraz zdalne wyłączenie pompy ciepła w sieci Smart Grid możliwe jest dzięki Operatorowi Systemu Energetycznemu (w skrócie OSD).

TRYBY PRACY POMPY CIEPŁA

Tryb Blokady

Ten stan pracy jest często aktywowany o określonych porach i składa się z maksymalnie "twardego" okresu blokady wynoszącego 2 godziny

Tryb Normalny

Pompa ciepła normalnie pracuje, zgodnie z ustawionym przez użytkownika programem.

Tryb Podwyższony

W tym stanie roboczym pompa ciepła pracuje w regulatorze w trybie boost do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Nie chodzi przy tym o ostateczne polecenie rozruchu, lecz o zalecenie włączenia odpowiadające wzrostowi temperatury w danym dniu.

Tryb Podwyższony i wymuszający włączenie

Tryb ten wykorzystywany jest praz OSD dla zdalnego załączenia naszej pompy ciepła. OSD może to zrobić po to, żeby odebrać nadwyżki energii elektrycznej, które w danym momencie znajdują się w sieci energetycznej

POŁĄCZENIE FOTOWOLTAIKI Z POMPĄ CIEPŁA

dach_panele

Dzięki połączeniu naszej instalacji PV z pompą ciepła wyposażoną w funkcje „smart grid” możemy oszczędzić na kosztach magazynowania energii przez naszego dostawcę. Energia którą wyprodukuje nasza instalacja zostanie w pełni wykorzystana na większe potrzeby pompy ciepła. Rozwiązanie te zapewnia nam całkowitą likwidacje „kosztów magazynowania energii w sieci”, które na stan obecny wynoszą 20% dla instalacji do 10 kW oraz 30% dla instalacji powyżej 10 kW.