MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

Zielona energia – obszar F

Dodatkowa pula środków

Dofinansowanie dla gospodarstw rolnych do 150000 zł

na inwestycje w odnawialne źródła energii

Nabór wniosków na przełomie roku 2022/2023

Co obejmuje dofinansowanie:

 • koszty fotowoltaiki produkującej energię z promieniowania słonecznego o mocy do 50 KW wraz z magazynem energii i systemami inteligentnego zarządzania energią.
 • Koszty zakupu pompy ciepła – pompa musi stanowić integralną  część fotowoltaiki
 • Koszty ogólne związane z wydatkami takie jak koszty dokumentacji technicznej, koszty kierowania robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo .
 • Koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego służącego do zarządzania energią.

Potrzebne dokumenty do dofinansowania

 

 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa.
 • Kopie faktur potwierdzających zużycie energii z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy
 • Projekt urządzenia do pozyskiwania energii elektrycznej wraz z magazynem energii lub projekt pompy ciepła opracowany przez instalatora wpisanego do rejestru certyfikowanych instalatorów.
 • Nie trzeba dołączać wniosków z nadaniem nr EP.
 • Dofinansowanie jest dla gospodarstwa rolnego wraz z gospodarstwem domowym- nie trzeba wydzielać domu.
 • można złożyć jeden wniosek w ciągu roku.
 • 4 miesiące od zakończenia naboru nastąpi weryfikacja (podpisanie umowy lub odmowa).
 • Wniosek o dofinansowanie składamy w oddziale regionalnym.

Wymagania dotyczące instalacji fotowoltaicznej

 

 • Panele folowoltaiczne będzie można zainstalować na obiektach budowlanych gdzie pokrycie dachowe nie zawiera Azbestu.
 • Instalacja będzie służyła wyłącznie zaspokojeniu potrzeb własnych w zakresie energii elektrycznej.
 • Będą to nowe instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła wraz z magazynem energii.
 • Panele fotowoltaiczne wraz z magazynem energii – jest to wymóg.
 • Koszt magazynu nie mniej niż 30 % kosztów kwalifikowanych.
 • Minimalna ilość punktów 3 na 15 możliwych.
 • Minimalne koszty kwalifikacyjne 15 tys. zł. Przy kwocie 250 tys. – 60% dotacji (młody rolnik), przy kwocie 300 tys. – 50 % daje nam maksymalny zwrot dotacji (pozostali rolnicy).

Napisz do nas, odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy uzyskać dofinansowanie !