PROGRAM DSR

Program DSR

Co to jest DSR

DSR – Demand Side Response (Odpowiedź Strony Popytowej) – to usługa rynku mocy mająca na celu ochronę systemu elektroenergetycznego polegająca na redukcji zużycia poboru energii na żądanie od Polskich Sieci Energetycznych S.A. Za udział w programie wypłacane jest wynagrodzenie.


Do kogo przeznaczony jest program DSR:

  • Produkt skierowany jest do klientów biznesowych z mocą PV od 17,05 kW do 50 KW.
  • Klient musi zainstalować zestaw magazynu energii (od firmy Lerta)
  • Jest gotowy do redukcji poboru energii przez przełączenie się na magazyn energii na wezwanie.
  • Przesunąć pobór energii na inne pory dnia.

W obecnych realiach jest tak że 95% systemów fotowoltaicznych wymaga zainstalowania magazynów energii z powodu znaczącego ich przewymiarowania.

Rok 2024 będzie rokiem magazynowania energii !


Kim jest agregator w DSR

Agregator to certyfikowany pośrednik na Rynku Mocy, reprezentujący przed operatorem systemu przesyłowego uczestników programu DSR. Łączy przedsiębiorstwa, które zadeklarowały gotowość do redukcji poboru energii i dostarcza moc zadeklarowaną na wezwanie operatora i wypłaca wynagrodzenie uczestnikom.


Korzyści z programu DSR

  • Dodatkowe przychody – wynagrodzenie należne już za samą gotowość do czasowej redukcji poboru mocy.
  • Wsparcie techniczne.
  • Monitoring danych zużycia energii – zwiększenie efektywności energetycznej.
  • Brak kar za nieudaną redukcję poboru mocy.
  • Udział w bezpieczeństwie energetycznym kraju.