Mój Prąd 6.0

Ministerstwo Klimatu i środowiska zapowiedziało kolejną szóstą edycję programu Mój Prąd. Data uruchomienia naboru w 2024 roku zostanie ogłoszona w najbliższych dniach.

Niezbędne informacje

Co obejmuje program:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW  
 • Magazyny ciepła
 • Dofinansowanie do magazynu energii o mocy nie mniejszej niż 2 kWh
 • Kolektory słoneczne do przygotowania c.w.u.
 • Dofinansowanie do systemu EMS/HEMS do jako uzupełnienie systemu PV
 • Pompy ciepła różne typy

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

 • • Osoby rozliczające się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-biling, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania dla fotowoltaiki.
 • • Osoby, które rozliczają się za pomocą systemu opustów i nie skorzystały jeszcze z żadnego wsparcia, pod warunkiem przejścia na rozliczenie net-billing
 • • Osoby, które otrzymały już dotację w programach wcześniejszych Mój Prąd, zakupiły i przyłączyły system od 01.02.2020, przeszły na net-billing, zgłosiły do dofinasowania urządzenie z zakresu urządzeń w wskazanych w Mój Prąd
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej do sieci energetycznej

 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania

 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie i wnioskiem o płatność

JaK MOŻEMY POMÓC ?

Przygotujemy bezpłatną wycenę twojej fotowoltaiki

Zajmiemy się montażem wysokiej jakości paneli

Pomożemy uporać się z formalnościami

Dla naszych Klientów opracowujemy kompletny wniosek o dotację z programu Mój Prąd

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej.
 • Dowód zapłaty faktury/ oświadczenie o dokonanej wpłacie.
 • Zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano.
 • Pełnomocnictwo – jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie.

 

O tym musisz pamiętać!

 • Dotacja jest refundacją części wydatków na fotowoltaikę.
 • Do wniosku trzeba załączyć niezbędne dokumenty.
 • Dotacja dotyczy nowych instalacji i także dla osób które dostały dofinansowanie i wcześniejszych programów Mój prąd.

 

Napisz do nas, odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy uzyskać dofinansowanie !