TURBINY WIATROWE

Turbiny wiatrowe

Energia uzyskana z wiatru to zjawisko przekształconej formy energii słonecznej. Nierównomierne nagrzewanie się powierzchni ziemi od słońca powoduje powstanie różnic temperatur, to z kolei powoduje powstanie różnic ciśnienia atmosferycznego, ponieważ powietrze ciepłe wywiera inne ciśnienie niż powietrze chłodne. W metrologii określa się to mianem wysokiego i niskiego ciśnienia, które wyrównuje właśnie wiatr. Różnice ciśnień odpowiadają sile wiatru.
Wiatr może być wykorzystany jako napęd między innymi do turbin wiatrowych. Technologia wykonania współczesnych elektrowni wiatrowych jest bardzo zaawansowana. Za pomocą układów PLC są monitorowane i nadzorowane parametry pracy elektrowni. W razie zagrożeń wynikających ze złych warunków atmosferycznych np. zbyt silny wiatr urządzenie zostanie wyłączone i zablokowany zostanie mechaniczny napęd. Zasada wytwarzania energii z wiatru jest dość prosta i opiera się w zasadzie na pracy prądnicy. Energia kinetyczna wiatru jest zamieniana na energię mechaniczną wirnika(łopaty rotora), następnie energia mechaniczna jest zamieniana na elektryczną za pomocą generatora.

Typy instalacji wiatrowej
Off-grid Ten typ elektrowni nie jest podłączony do sieci elektrycznej. Instalacja takiej elektrowni może być bardzo cenna w obszarach gdzie występują częste zaniki prądu. W skład tej instalacji wchodzi dodatkowo oprócz generatora turbiny i inwertera magazyn energii.
On-grid Ten typ instalacji podłączony jest do sieci energetycznej. Nie musi posiadać magazynu energii. Będzie zamontowany dwukierunkowy licznik przez dystrybutora prądu wskazujący dokładną ilość wyprodukowanej i przesłanej do sieci energii.

WYBÓR TURBINY WIATROWEJ NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ

dach_panele

Moc maksymalna.
Moc maksymalna turbiny to moc którą turbina jest wstanie wytworzyć przy określonej prędkości wiatru.

Ilość energii wytworzonej przez wiatr.
Wiatr wieje ze zmienną prędkością, może przyjmować wartości wyższe oraz niższe, dlatego można przyjąć produkcję energii w korzystnych warunkach jako iloczyn 25% mocy maksymalnej i godzin pracy turbiny

Prędkość wiatru Na podstawie danych historycznych z określonego regionu bierze się pod uwagę średnią prędkość wiatru i prędkość przy której turbina generuje maksymalną moc. Określa się również minimalną prędkość wiatru przy której turbina może produkować energię.

Tabela produkcji energii w zależności od prędkości wiatru. Jest to charakterystyka wyprodukowanej energii od prędkości wiatru, udostępnia ją producent.

Wymiary turbiny wiatrowej Średnica wirnika, liczba płatów turbin, wysokość masztu mocowania turbiny.

Turbiny wiatrowe w prosty sposób można podłączyć do domowej instalacji elektrycznej. Ważne jest również zamontowanie specjalnego falownika dla turbiny wiatrowej i rezystora hamującego. Firma Inteidom w szerokiej ofercie posiada turbiny wiatrowe, wykonujemy projekt instalacje uruchomienie serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.