Moja Elektrownia Wiatrowa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił program Moja Elektrownia Wiatrowa Data uruchomienia naboru wniosków to 17.06.2024 do 16.06.2025 lub do wyczerpania alokacji środków.

Niezbędne informacje

Co obejmuje program:

 • Dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy od 1 kW do 20 kW.  
 • Dofinansowanie do magazynu energii dla instalacji wiatrowych o pojemności nie mniejszej niż 2 kWh

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

 • Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, bądź współwłaścicielami budynku mieszkalnego.
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej do sieci energetycznej

 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania

 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie i wnioskiem o płatność

JaK MOŻEMY POMÓC ?

Przygotujemy bezpłatną wycenę twojej instalacji wiatrowej

Zajmiemy się montażem wysokiej całej instalacji

Pomożemy uporać się z formalnościami

Dla naszych Klientów opracowujemy kompletny wniosek o dotację z programu Moja Elektrownia Wiatrowa

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji wiatrowej.
 • Dowód zapłaty faktury/ oświadczenie o dokonanej wpłacie.
 • Pełnomocnictwo – jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie.

O tym musisz pamiętać!

 • Dotacja jest refundacją części wydatków na fotowoltaikę.
 • Do wniosku trzeba załączyć niezbędne dokumenty.
 • Montowane urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane maksymalnie 24 miesiące przed montażem

Napisz do nas, odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy uzyskać dofinansowanie !