Pierwsza instalacja z perowskitów powstała w Lublinie oraz w maju firma Saule Technologies we Wrocławiu  uruchomiła pierwszą fabrykę drukowanych na foliach perowskitów generujących prąd.

Instalacja w Lublinie przypomina żaluzje fotowoltaiczne są to wąskie listwy pokryte lekkimi ogniwami perowskitowymi. Instalacja zajmuje 32 m kw. 

Perowsitami można pokryć niewielkie i elastyczne elementy. W przyszłości perowskity mogą pojawić się nawet na pojedynczych produktach.